Gedragscode Aanbieders Grand Stay

Gedragscode Aanbieders Grand Stay

 

Gedragscode voor aanbieders op Grandstay.nl

Verhurende partijen en andere Business Partners, hierna te noemen cliënt(en), van GrandStay volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels:

 

1. Cliënt onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels naast alle punten genoemd in overeenkomst met Algemene Bepalingen.

 

2. Cliënt zal bij de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van zijn of haar beroep.

 

3. Cliënten dragen zorg voor het juist doorgeven van informatie met betrekking tot de woning.

 

3.a Indien dit middels XML feed tot stand komt moet aan de XML code volledig voldaan worden en er alles aan gedaan worden om lege of incorrecte velden te voorkomen  inclusief maar niet beperkt tot:

 

  • prijsindicatie week en maand
  • aangeven van hoog en laagseizoen indien van toepassing
  • omschrijving woning in minimaal Engels en Nederlands
  • details als adres, aantal slaapkamers en aanwezige voorzieningen, zoals aangeven in het pandenformulier
  • beschikbaarheid (mag met goedkeuring Grand Stay per pand vanaf geweken worden*)
  • relevante en duidelijke foto’s

 

3.b Cliënten met een gepersonaliseerde login (cockpit) dienen te allen tijde voor iedere woning alle aangegeven velden in te vullen en beschikbaarheid (indien zichtbaar) up to date te houden, aan inclusief de in 3.a genoemde informatie.

 

4. woningen die niet beschikbaar zijn als gevolg van long stay verhuur (langer dan 6 maanden) of voor enige andere reden niet meer beschikbaar zijn voor short stay verhuur dienen direct uit het aanbod van GrandStay verwijderd te worden door cliënt.

 

5. Aangezien GranStay een portalfunctie heeft dient aanbieder een eigen boekingsproces/standaard contracten te hebben en deze direct kenbaar te maken bij een boekingsaanvraag, al dan niet via GrandStay. Tegelijkertijd dienen algemene voorwaarden bekend gemaakt te worden, incl. voorwaarden betrekking hebbende op: garantie/borgstelling, betaling, annulering, aanpassing boeking, schade, force majeur, sleuteloverdracht en aanvullende diensten zoals schoonmaak.

 

6. Bij het aangaan van een samenwerking met GrandStay d.m.v. adverteren van woningen dient aanbieder bovengenoemde documenten te kunnen bieden aan Grand Stay. Bij een verandering in voorwaarden, boekingsproces of huurcontracten dienen deze voordat ze ingaan kenbaar gemaakt te worden bij Grandstay met opgaaf van ingangsdatum en exacte aanpassingen.

 

7. Bij overtreding van deze gedragscode door een cliënt zijn bezoekers en opdrachtgevers bevoegd klachten ter kennis te brengen ten kantore van GrandStay.

Uitsluiting van deelname aan GrandStay

 

8. De directie van GrandStay houdt zich het recht voor om cliënten van verdere deelname aan GrandStay uit te sluiten of voor onbepaalde tijd van GrandStay te schorsen indien een van de regels in deze gedragscode niet wordt nageleefd.

 

9. GrandStay houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gedragscode indien zulks wenselijk is voor behoud van de kwaliteit van GrandStay. Cliënten zullen in geval van een dergelijke wijziging hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld door GrandStay.

 

* in geval van luxe en unieke (hotel) accommodatie, zoals Presidential Suite in luxehotel